Vagnryttaren – The Tram Run

Click here for english version

Världens mest göteborgska surfskitävling som går längs den kända turen ”Spårvagnsturen”!

Samling 11.00 vid Hinsholmskilen. Mer detaljerad info om tävlingsbanan etc får ni där.

Del 1 – Fastest along plupparna
Den önskade tävlingsbanan är förbi Brännö och väl i farleden längs med de gröna farledsplupparna till Röda Stens sandstrand vid flanörerna. Det finns två grupper; tävlingsgruppen (alla hetsiga paddlare är med här) och eventgruppen (här paddlar vi gemensamt!).

Del 2 – Fastest to the korv
Pålastning av surfskis på en trailer. Därvid börjar tävlingens andra moment att springa med paddeln i handen upp Älvsborgsgatan (Gbgs finaste gata) till Mariaplans K-märkta ”Korv Kiosk” (MED särskrivning) där man får välja mellan en hel- eller halvspecial och en pucko.

Del 3 – Fastest in the bastu
Sista deltävling börjar så fort du får halv-specialen. Man hoppar på 11:ans spårvagn till Göteborgs Kanotförening (också den K-märkt!) där man rusar så fort man kan in på bastun (lagom avklädd utan surfskikläder och lite fräsch utan svettlukt den här gången guys) och käkar pistagelängd från Lassemaja. Tiden stannar när man kliver in i bastun!

Mat och Afterpaddle
Därefter blir det husmanskost på Ölstugan Tullen på Mariaplan, Mariagatan 15, 414 71 Göteborg.

Tävlingen har beskrivits av Markus Grip som ”Detta är inte en tävling, det är Konst”

 

Hälsningar Trent

Den Riktiga Turen

 

English version

The world’s most Gothic surfski contest that goes along the now famous ”Tram Run”!

You just need to show up at 11.00 at the parking lot at Hinsholmskilen https://www.google.com/maps/@57.6711212,11.8220607,9889m/data=!3m1!1e3.

More detailed info about the choice of race course etc will be given at Hinsholmskilen (yeah, we want to MAXIMIZE THE DOWNWIND). And yeah, you won’t understand much of the below but trust us you will understand later.

 

Part 1 – Fastest along the big green plupps

Hopefully we get the best racecourse, which is out past Brännö, then out to the shipping lane with the big green ”plupps” to Röda Sten’s sandy beach where all the Flanörer are. There are two groups; The competition group (all pumped racing types are here) and the event group (here we paddle in a group together!).

 

Part 2 – Fastest to the “half-special sausage”

Load your surfski on a trailer, then the second part of the contest begins. You run in your paddling gear with your paddle in your hand up Älvsborgsgatan (Gothenburg’s most beautiful street) to Mariaplans K-marked ”Hot-dog Kiosk” where you can choose between a whole- or half-special sausage and a Pucko (just eat it and don’t ask questions).

 

Part 3 – Fastest in the sauna

The last race will start as soon as you get the half-special sausage. You jump on the 11 tram to Göteborgs Kanotforening (also K-marked!) Where you rush into the sauna (without surfski clothes and a little freshened so you don’t smell this time guys) and then we eat the “pistachio length” from Lassemaja. Time stops when you step into the sauna!

 

Food and Afterpaddle

Then there will be food at Ölstugan Tullen at Mariaplan, Mariagatan 15, 414 71 Göteborg.

 

The competition has been described by Markus Grip as ”This is not a contest, it’s Art”