The race course

Tävlingen kommer att i första hand hållas vid Kungsbackafjorden, ca 25 km söder om Göteborg.  Kungsbackafjorden erbjuder möjligheter till downwindpaddling för de flesta vindriktningar även om sydliga vindar är det vi önskar oss allra mest. Vid friska västliga vindar kommer tävlingen istället att gå på Älgöfjorden vid Marstrand. Där blir det minst lika mycket rockn’roll fast säkrare och roligare för alla.

I kartan nedan visas exempel på olika banor vid olika vindriktningar.
Banlängd Kungsbackafjorden 14-20km. SUP och alla surfskiklasser  paddlar samma bana om möjligt.

 The race will take place in Kungsbackafjorden south of Gothenburg. If strong winds from the west the race will be moved to Marstrand/Älgöfjorden north of Gothenburg. The map shows the different race courses in Kungsbackafjorden, 14-20km. Race course will be set no later than the evening bofore the race. SS1 and SUP will race the same course as far as possible.